“És a la North Shore on trobes la inspiració per a grans projectes de futur.
Sempre a la North Shore.”

Qui som?

NORTHSHORE INVESTMENTS S.L. és una societat patrimonial amb participació directa en els sectors de tecnologia, esport, sostenibilitat, capital risc i immobiliari. 

Estem orientats en inversions responsables de mig-llarg termini i d’abast global. La gestió de la nostra activitat es realitza principalment des de Barcelona.

Visió

Ajudar a empreses a créixer i a convertir-se en líders del mercat, mentre creem major rendibilitat dels nostres actius.

Missió

Participant en projectes empresarials responsables que milloren la vida de les persones i la sostenibilitat mediambiental.

Valors

Els nostres valors defineixen com treballem: amb el focus en la innovació, la sostenibilitat mediambiental i la integritat personal.

Estratègia

NORTH SHORE INVESTMENTS, S.L. inicia projectes de manera directa, podent donar entrada a altres socis.

A més, també té un rol financer per a altres empreses on delega la gestió en els seus equips professionals amb ampli coneixement del sector.

Depenent de cada cas, NORTH SHORE INVESTMENTS, S.L.  pot formar part del consell d’administració i oferir assessoria estratègica.

Tipologia d’inversions

L’estructura de les nostres inversions respon a l’interès que tenim a diversificar riscos i construir oportunitats de negoci i de creixement per a les empreses en les que participem. 

Esport

En l’àrea de l’esport, tenim projectes propis a Espanya i participem en empreses espanyoles amb vocació internacional amb més de 70 projectes en diferents fases d’execució en els 5 continents.

Innovació

En termes d’innovació, invertim en start-ups de tecnologia. En algunes d’elles participem també en els consells d’administració ajudant a nivell estratègic.

Capital risc

Participem en fons de capital risc i estem interessats a trobar noves oportunitats, sempre que ens ajudin a marcar la diferència en rendibilitat i sense oblidar la responsabilitat soci-medi-ambiental.

Sostenibilitat

Creiem en la sostenibilitat de manera estratègica. Actualment participem en una empresa que és font d’inspiració per a la cura dels oceans. En aquesta línia, estem interessats a continuar creant valor amb nous projectes.

Immobiliari

Comprem immobles i promocionem la construcció de propietats en zones “Premium” de Barcelona, Costa Brava i Illes Canàries.

Posa't en contacte amb nosaltres a través del següent formulari: